Värmer, berör och lockar till skratt

Fjällsågens drottningar är berättelsen om Systrarna Marta och Karolina och deras beundransvärda gärning på Blåhammarens och Sylarnas fjällstationer i början av 1900-talet. Innan det blev kvinnlig rösträtt i Sverige utförde Marta och Karolina ett hårt arbete som bara kvinnor klarar av. Deras värdskap och slagfärdighet gjorde dem kända långt utanför Sveriges gränser.

Publiken rycks med i en spännande historia fylld med nykomponerad musik. Två skådespelare spelar alla roller. Föreställningen värmer, berör och lockar till skratt. Ramberättelsen förankrar pjäsens handling i nutid.

Medverkande: Harleen Kalkat och Helena Gezelius